Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


GİRİŞ SAYFASI

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİ
Karagözyan Ermeni Anaokulu Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi, “Gelişimsel Rehberlik” anlayışı çerçevesinde; öğrencilerin bilişsel, sosyal, duygusal, akademik gelişimlerini yakından takip etmek ve desteklemek amaçlarını esas alır. Bu doğrultuda yapılan çalışmaları birkaç başlık altında toplamak mümkündür.

ÖĞRENCİ GÖZLEMLERİ
Öğrencilerin gelişimlerini takip etmek amacıyla her hafta oyun saatlerinde öğrenciler;  sınıf içi durumları, oyunları, oynama şekilleri, arkadaş seçimi gibi konularda gözlemlenerek notlar alınır. Oyun saatinin tercih edilmesinin sebebi oyunun, çocukların en doğal faaliyeti olması ve oyun esnasında kendilerini rahat hissetmeleri sebebiyle iç dünyaları hakkında ipuçları vermeleridir.
Özel takip gerektiren öğrenciler için ise, ihtiyaç duyulan zamanlarda sınıf içi gözlemler yapılmaktadır. Örneğin akademik, bilişsel gelişimiyle ilgili takip edilmesi gereken öğrenciler, okuma yazmaya hazırlık etkinliklerinde gözlemlenirler.

VELİ GÖRÜŞMELERİ
1.    Tanışma ve İlk Gözlem Görüşmesi: Ekim-Kasım aylarında belirlenen gün ve saatte ilk veli görüşmeleri yapılır. Bu görüşmelerde çocuğun gelişim öyküsü alınır ve aileye sorulan çeşitli sorularla, gelişim özellikleri, ilgi alanları, güçlü ve zayıf yanları tespit edilmeye çalışılır. Ayrıca veliler yıl içerisinde yapılan/yapılacak sınıf içi ve rehberlik çalışmaları hakkında bilgilendirilir
2.    Takip Görüşmeleri: Gerekli durumlarda veli veya okul psikoloğunun randevu talebiyle takip görüşmeleri yapılır. Bu görüşmelerde öğrencinin ev içi durumu ve aile ilişkileriyle ilgili bilgi alınır.  Aileye çocuğun gelişimi hakkında bilgi verilir. Varsa davranış problemleri üzerinde konuşulur ve  çözüm sürecine rehberlik edilir.

DESTEK ÇALIŞMALARI:
Öğrencilerin akademik becerilerini geliştirmek amacıyla sınıf içi veya bireysel destek çalışmaları yapılır. Bu destek programının içeriği;
 • El-Göz Koordinasyonu:El-göz koordinasyonu ve küçük kas gelişiminin desteklenmesi.
 • Dikkat ve Konsantrasyon:Görsel, işitsel ve ifadesel dikkat, görsel ve işitsel hafıza, dinleme Becerisi, odaklanabilme ve dikkatini sürdürebilme becerilerinin desteklenmesi.
 • Düşünme ve Muhakeme Becerisi:Neden-sonuç ilişkisi kurabilme, algısal organizasyon becerilerinin desteklenmesi
 
SOSYAL BECERİ  PROGRAMI VE DEĞERLER EĞİTİMİ

Öğrencilerin duygusal, sosyal gelişimini desteklemek amacıyla sınıf içi grup aktiviteleri yapılır.Değerler eğitiminin amacı ise;öğrencilere temel insani değerleri kazandırma, bu değerlere karşı duyarlılık geliştirme ve bunları davranışa dönüştürme konusunda yardımcı olmaktır.  Temel amaç öğrencinin yıl boyunca bu değerleri içselleştirmesidir
Üzerinde çalışılan temel kavramlar;
 • Duygular
 • Empati
 • Özgüven
 • Arkadaşlık İlişkileri, grup içi davranışlar
 • Problem çözme becerisi
 • Dürtüsel davranış,davranış kontrolü, öfke kontrolü
 • Yaratıcılık
 • Düşünme becerileri
 • Değerler eğitimi(sevgi, saygı, paylaşma, adalet vb.)
SEMİNERLER:

Öğrencilerimizi gelişimsel olarak desteklemek için, ailenin pedagojik bilgisini arttırmak ve zenginleştirmek amacıyla,  alanında uzman psikolog, pedagog ve akademisyenler okulumuza davet edilerek seminerler düzenlenmektedir.