Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Դէպի Քէմէրպուրկազ Քէնթ Անտառ

Ամրան արձակուրդը ձգելով մեր ետին, բոլոր դասարաններով ծրագրեցինք դաշտապտոյտներ, անդրադառնալու համար, թէ մենք ալ մաս կը կազմենք բնութեան եւ աշակերտներու մօտ արթնցնելու ջանացինք նաեւ բնապահպանութեան գիտակցութիւնը:
Անտառին մէջ միասնաբար կատարեցինք մարմնամարզի շարժումներ նպաստելու մեր մարմնի առողջութեան: Այս ուղղութեամբ հաւաքեցինք խէժ,  քալեցինք կտոր մը ճիւղի օգնութեամբ, համագործակցեցանք քար մը գլորելու համար, բնական նիւթեր գործածելով կազմեցինք խաղեր եւ անասունները տեսանք իրենց բնավայրերուն մէջ: Ունկնդրեցինք բնութեան ձայները եւ բնութեան մէջ կենդանի ու անկենդան մարմինները քննելով կատարեցինք գծումներ: Բնութեան մէջ, նոյնպէս բնական նիւթերը գործածելով իրականացուցինք “Land art”ի աշխատութիւններ:  Բոլոր այս  միջոցառումներով նպատակը ունեցանք շրջապատը քննելու ու արուեստի ճամբով կրկին հաղորդուիլ բնութեան հետ:

Yaz tatilinin ardından geçirdiğimiz ilk haftada, tüm sınıflarla doğanın bir parçası olduğumuzu fark etmeyi ve ekolojik farkındalığımızı artırmayı hedeflediğimiz doğa gezileri düzenledik.
Açık havada spor yaparak öğrencilerimizin fiziksel gelişimlerine katkı sağlamanın yanı sıra, kinestetik öğrenmelerini ve doğaya karşı sorumluluk geliştirme becerilerini de desteklemeyi amaçladık.
Doğada reçine toplama, yürümek için bir daldan destek alma, bir taşı yuvarlayabilmek için iş birliği yapma, doğal malzemelerle oyun kurma, farklı canlılarla karşılaşma gibi pek çok deneyim elde ettik. Doğadaki sesleri dinleyip farklı duyuları kullanarak canlı ve cansız varlıkları incelediğimiz resim çalışmaları yaptık. Doğa içinde yine doğal malzemeleri bir araya getirerek “land art” çalışmaları ürettik. Bu çalışmalarda çevremizi gözlemlemeyi ve sanat yoluyla doğayla tekrar iletişime geçmeyi amaçladık.