Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Անասունները Պաշտպանելու Օրուայ Տօնավաճառ

Ինչպէս ամէն տարի, այս տարի եւս կազմակերպեցինք տօնավաճառ մը, որուն նպատակն է անասուններու իրաւունքներու մասին անդրադառնալ եւ ընկերային պատասխանատուութեան գիտակցութիւնը զարգացնել: Մեր աշակերտները տօնավաճառին համար ստացան զանազան պաշտօններ՝ հաւաքեցին իրեր, պատրաստեցին խմորեղէններ եւ շինեցին յուշանուէրներ (բաժակ, տետրակ, գրանիշ եւլն.):
Աշակերտներով միասին որոշեցինք, այս տարուան տօնավաճառի եկամուտի արժեւորման կերպը: Նախորդ տարի վարժարանիս ծովային կրիաներուն հանգիստ շարժման համար գնեցինք ձկնարան մը: Այս տարի ալ «HAYTAP»ին հետ կապ հաստատեցինք, որպէսզի նուիրատուութիւն կատարենք իրենց որոշած ծրագրի մը:

Her yıl 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında hayvan haklarına dair farkındalık kazanmak ve sosyal sorumluluk bilinci geliştirmek amacıyla hayvanlar yararına kermes düzenliyoruz. Öğrencilerimiz hem kermes için ürün biriktiriyor hem de kermeste satılacak unlu mamuller ve hediyelik eşyaların (kupa bardak, defter, kitap ayracı vb.) hazırlanmasında görev alıyorlar. 
Kermes geliriyle hayvanlar için neler yapabileceğimize de hep birlikte karar veriyoruz. Geçtiğimiz yıl okulumuzun kaplumbağalarına içinde rahatça hareket edebilecekleri çok fonksiyonlu bir akvaryum almıştık. Bu yıl da HAYTAP’la iletişime geçtik ve onların bize sunacağı bir projeye bağışta bulunacağız.