Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

«Halloween» ի միջոցառում

Աշխարհի այլազան մշակոյթներուն ծանօթանալու նպատակով, վարժարանիս Անգլերէնի ակումբի սաները, իրականացուցին միջոցառում մը՝ «Halloween», որ այս ամերիկեան բարքը ծանօթ է ամբողջ աշխարհի ու կը նշուի բազմաթիւ երկիրներու մէջ:
1 Նոյեմբեր Երեքշաբթի, առտուան միասին ժամուն, ակումբի աշակերտները նախակրթարանի եւ միջնակարգի աշակերտներուն համար պատրաստած էին ներկայացում մը, որ կը բովանդակէր «Halloween»ի իմաստն ու պատմականը, իսկ ակումբի ժամուն պատրաստեցին անակնկալ մը, բոլոր ակումբները շրջելով ըսին. «trick or treat» ու աշակերտներուն բաժնեցին շաքար:

İngilizce Kulübü öğrencilerimiz, farklı kültürleri tanıtmak amacıyla eski bir Amerikan geleneği olan ve dünyada birçok ülkede kutlanan “Halloween” ile ilgili etkinlikler yaptılar. Sabah paylaşım saatinde ilkokul ve ortaokul öğrencilerine Halloween’in anlamı ve tarihçesi hakkında bilgilendirici bir sunum yaptılar. Kulüp saatinde de tüm kulüplere “trick or treat (şeker mi şaka mı)” sürprizi yaptılar.

On Tuesday morning, The English Clup students prepared a presentation on Halloween. They gave information about it’s origin and traditions. Then, in the club hour they surprised their schoolmates with candies and chocolate.