Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

4 Հոկտեմբեր Համաշխարհային Անասունները Պաշտպանելու Օր

4 Հոկտեմբեր Համաշխարհային անասունները պաշտպանելու օրուայ առիթով այս շաբաթուայ ընթացքին անասուններու իրաւունքները սորվելու եւ ընկերային պատասխանատուութեան գիտակցութիւնը զարգացնելու նպատակով պիտի կիրարկենք զանազան միջոցառումներ: 
Այսօր առտուան միասին ժամուն անգլերէնի բաժինը կազմակերպեց բանավէճի միջոցառում մը, որու ընթացքին աշակերտները խորհրդակցեցան «Ինչե՞ր կրնանք կատարել անասուններուն առողջապահական եւ ապահով մթնոլորտ մը կազմելու համար» հարցումին շուրջ: Աշակերտները նաեւ արտայայտուեցան սիրած կենդանիներու եւ խնամած ընտանի կենդանիներու մասին: 
Նախակրթարանի եւ միջնակարգի սաները ընկերակցութեամբ hամակարգիչի ուսուցիչի, բոլոր էակներուն աւելի ապահով աշխարհ մը կերտելու համար կը հաւաքեն տան մէջ սպառած բարդերը եւ ելեկտրականութեան իրերը: Հաւաքուածները անասուններու բնավայրերուն առանց վնաս տալու պիտի ոչնչացուի: 
6 Հոկտեմբեր Հինգշաբթի, վարժարանիս երդիքին տակ պիտի սարքուի վաճառահանդէս մը, որուն նախապատրաստութեան փուլին պաշտօն կը ստանան մեր սաները եւ նաեւ տեսողական արուեստի ուսուցչուհիին հետ կը պատրաստեն զանազան առարկաներ:
4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında hafta boyunca hayvan haklarına dair farkındalık kazanmak ve sosyal sorumluluk bilinci geliştirmek amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyoruz. 
Sabah paylaşım saatimizde, İngilizce departmanımız “Hayvanlara sağlıklı ve güvenli bir ortam yaratmak için neler yapabiliriz?” başlıklı bir tartışma etkinliği gerçekleştirdi. Öğrencilerimiz sevdikleri hayvanlardan ve evcil hayvanlarından da bahsettiler.
İlkokul ve ortaokul öğrencilerimiz, Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinin rehberliğinde tüm canlılara yaşanabilir bir dünya bırakmak için kullanılmış pilleri ve elektronik eşyaları topluyorlar. Toplanan bu e-atıklar, hayvanların yaşam alanlarına zarar vermeyecek şekilde imha edilecekler. 
Perşembe günü hayvanlar yararına düzenleyeceğimiz kermesimizin hazırlıkları da devam ediyor. Öğrencilerimiz hem hazırlık aşamasında görev alıyorlar hem de Görsel Sanatlar öğretmenleriyle kermes için hediyelik eşyalar tasarlıyorlar.
Today is World Animal Day. In the morning, we had a discussion about the importance of helping animals in our world and how we can create a safe and healthy environment for them. We discussed ways to protect their land and water. Students also talked about their pets and their favorite animals.  
With the help of our IT teachers, we are collecting used batteries and electronic accessories.  
As our responsibility, to do our part, they will be disposed of properly so they don’t end up harming the environments our beloved animals inhabit. 
Students also hand-painted mugs and notebooks with their art teacher to coincide with the theme of World Animal Day.