Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

GÖRSEL SANATLAR DERSİ ETKİNLİKLERİ

Görsel sanatlar derslerinde amacımız öğrencilerimizin yaratıcılığını, duygusunu.el becerilerini geliştirmek ve kendilerini ifade edebilmelerini sağlamaktır. Öğrencilerimiz, bu derslerde algılama, düşünme ve bedensel eylemlerinin de katıldığı süreç içerisinde kendilerini ifade ederler ve yaratıcı düşünen, deneyen, tasarlayan, oluşturan, duyarlı, sanata ve kültürel değerlere saygılı bireyler yetiştirilmesine katkıda bulunulurlar.
Okulumuzda Görsel Sanatlar dersi Milli Eğitim Müfredatına bağlı kalarak:
-Yaşantılara dayalı
-Uygulama ağırlıklı
-Sanatsal verilerden yararlanarak yaratıcı düşünmeyi geliştirme amaçlı
-Öğrencinin estetik duyarlılığını geliştirici bir yapıda 1-5 ve 6-8 sınıflar olmak üzere iki bölüm halinde planlanmıştır.
Öğrencilerle sanatsal çalışmalar yaparken:
-Çoklu zeka kuramından
-Yapılandırmacı yaklaşımdan
-Proje tabanlı öğrenme modeli vb. öğretim kuramlarından yararlanılır.
-Öğrenme alanları:
-Sanatlar eğitimi
-Müze kültürü
-Proje çalışmaları olarak belirlenmiştir.
Bu çerçeve dahilinde:
1., 2., 3. SINIFLAR: Varlıklar arasında ilişki kurma, iki ve üç boyutlu çalışmalar, grup çalışmaları ile öğrencilerde sanatsal dengenin kurulması sağlanır.
4., 5.,SINIFLAR: Doğayı daha iyi görebilmeleri ve kendilerine göre yorumlayabilmeleri için leke, renkli resim teknikleri, çeşitli baskı teknikleri, tasarım uygulamaları gibi konularda beceriler kazandırılır.
6., 7., 8. SINIFLAR: Karakalem, renkli resim teknikleri, perspektif, peyzaj, natürmort, enterior, tasarım bilgisi verilir. Bu konularla ilgili çalışmalar yaptırılır.