Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Hraçya Acaryan ve Etimoloji Bilimi

        Վարժարանիս երդիքին տակ, 08 ՀոկտեմբերԵրեքշաբթիառտուան միասին ժամուն ծանօթացանք յայտնի լեզուաբան ու հայագէտ Հրաչեայ Աճառեանին հետ: Աշատերտները ստացան իր կենսագրութեան եւ գործունեութիւններու մասին զանազան տեղեկութիւններ:
 
Hraçya Acaryan ve Etimoloji Bilimi
        8 Ekim Salı günü sabah paylaşım saatimizde dünyaca ünlü dilbilimci Hraçya Acaryan’ın hayatı ve yapmış olduğu etimoloji çalışmaları hakkında bilgi edindik.