Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Değerler Eğitimi

     Değerler kişinin yaşamına yol gösteren ilkelerdir. Değerler; zaman, bireysel ve kültürel özellikler değişse bile ahlaki standartların bir parçası olarak kalan evrensel bir yaşam becerisidir.
     Hızla gelişen ve değişen şartlar çocuklarımızın eğitiminde hayatları boyunca ihtiyaç duyacakları sağlam bir kişilik gelişimini zorunlu kılmaktadır. Bu amaçla yeni çağın gerektirdiği olumsuz durumlar karşısında çocuklarımızın:

· Tercih yapabilmeleri,

·  İlkeleri ile hareket eden bireyler olabilmeleri,

· Strateji belirleyebilmeleri,

· Temel insani değerleri kazanabilmeleri,

· Yaşadıkları topluma duyarlı bireyler olabilmeleri için gerekli bilgi-becerilerinin ve bunları yaşamlarına nasıl uygulayacaklarının öğretilmesi gerekmektedir.
 
 
     Bütün bu bilgiler ışığında ilkokul ve ortaokulda ‘Değerler Eğitimi’ çalışmalarını sürdürmekteyiz. Öğretmenlerimiz ile birlikte öncelikli olarak hangi konuları ele alacağımızı değerlendirdik. Bu değerlendirme sonucunda ele alacağımız konular;

· Ekim-Kasım ayı “Sorumluluk”

· Aralık-Ocak ayı “Yardımlaşma”

· Şubat-Mart ayı “Saygı”

· Nisan-Mayıs ayı “Hoşgörü”dür.