Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

OKULUMUZUN REHBERLİK BİRİMİNİN TEMEL AMACI;


Okulumuzun rehberlik biriminin temel amacı;
Ø  Öğrencinin kendisini fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönleriyle tanımasını sağlamak,
Ø  Okula ve çevreye uyum sağlamalarına yardımcı olmak,
Ø  Ailesi ve çevresiyle sağlıklı ve dengeli ilişkiler kurmasına yardım etmek,
Ø  Kendisini tanımasına, kabul etmesine ve geliştirmesine yardımcı olmak, 
Ø  Problemlerinin çözümü için seçenek oluşturmak, problem çözme anlayış ve becerisini kazandırmak,
Ø  Karar verme ve tercih yapma bilgi ve becerisini kazandırmak,
Ø  Öğrenciye bağımsız kişilik özellikleri kazandırmak,
Ø  Kişiler arası ilişkiler ve iletişim becerilerini geliştirmesine yardımcı olmak,  
Ø  Başkalarını anlamasına yardımcı olmak,
Ø  Öğrenme stilleri, ilgi ve yetenek alanlarını tespit etmek ve bu konuda bilgilendirmek,
Ø  Ders başarısını arttırmak amacıyla verimli ders çalışma yollarını öğretmek,
Ø  Topluma karşı olumlu anlayış geliştirmesine yardımcı olmak,
Ø  Dikkat ve konsantrasyon geliştirme amacıyla çalışmalar yapmaktır.
   Çocukların yaşadıkları sorunların erken fark edilmesi ve müdahalede bulunulması çok önemlidir. Bunun için; öğrencimizi daha yakından tanımak ve problemlerini anlamak amacıyla bireysel görüşmeler gerçekleştirilir. Daha sonra, okul aile işbirliği çerçevesinde bu konular üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. Sadece problemli çocuklar değil, tüm çocukların gelişimlerini takip eden sınıf öğretmenleriyle, belli aralıklarla öğrenciler hakkında birebir görüşmeler yapılır ve konuda aile bilgilendirilir.
    
   Öğrencilerimizin gelişimlerini ve sürekli başarılarını arttırabilmek için veli-öğretmen işbirliğinin sağlanması önemlidir. Bu nedenle, aklınıza takılan veya paylaşmak istediğiniz her hangi bir konu hakkında konuşmak için okulumuzdan randevu alarak rehberlik servisimize ulaşabilirsiniz.