Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

HAYAT BİLGİSİ

Hayat Bilgisi Dersi Programı’nda çocukların temel yaşam becerilerinin yanı sıra, olumlu kişisel nitelikler geliştirmeleri amaçlanmıştır. Bunlara ek olarak çocukların sosyal bilgiler, fen ve teknoloji derslerine temel oluşturacak nitelikte bilgilere de sahip olmaları beklenmektedir. Dolayısıyla programda bu ögeler  (öğrencilerin temel yaşam becerileri ve olumlu kişisel nitelikler geliştirmelerine yardımcı olmak, sosyal bilgiler ve fen ve teknoloji derslerine temel oluşturacak bilgiler kazanmalarına fırsat yaratmak), belirlenen temalarla bütünleştirilecek şekilde “kazanımlar” oluşturulmuştur.

Hayat Bilgisi Dersi’nde temalar; “Okul Heyecanım”, “Benim Eşsiz Yuvam” ve “Dün Bugün Yarın” başlıklarıyla yer almaktadır. Üç yıl boyunca aynı adlandırmayla devam eden temalar; kazanımların pekiştirilmesini, önceki öğrenme temellerinin üzerine yenilerinin eklenmesini ve çocuğun ihtiyaçlarına, yeteneklerine ve gelişim düzeylerine uygun içerik belirlenmesini, bunun uygulanmasını sağlamaktadır.

Program ile öğrencilerin şu becerileri kazanmalarına yardımcı olunacaktır:

1. Eleştirel düşünme
2. Yaratıcı düşünme
3. Araştırma
4. İletişim
5. Problem çözme
6. Bilgi teknolojilerini kullanma
7. Girişimcilik
8. Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma
9. Karar verme
10. Kaynakları etkili kullanma
11. Güvenlik ve korunmayı sağlama
12. Öz yönetim
13. Bilimin temel kavramlarını tanıma
14. Temalarla ilgili temel kavramları tanıma

2010 – 2011 Eğitim –Öğretim yılı içerisinde öğrencilerimizin hayat boyu kullanacakları bilgi, birikimleri daha kalıcı kılmak adına “Sorgulama, araştırmaya” yönelik çalışmalara yer verilmektedir. Öğrencilerimiz gerek bireysek gerekse grup çalışması yaparak anahtar sözcükler doğrultusunda araştırarak, inceleyerek, yaparak ve yaşayarak kalıcı öğrenmenin temellerini atmaktadır.

1.Sınıf öğrencilerimiz “ Benim Eşsiz Yuvam” teması içerisinde yer alan aile, aile üyeleri, aile içi dayanışma ve sorumluluklar ile ilgili kazanımlardan oluşan “Ben ve Ailem” sorgulama ünitesi” içerisinde inceleme fırsatı bulmuşlardır.

2.Sınıf öğrencilerimiz “Okul Heyecanım” teması içerisinde yer alan taşıt çeşitleri, trafik kuralları ve güvenlik önlemleri ve okul kurallarını sınıf içerisinde çeşitli etkinlikler eşliğinde yaparak ve yaşayarak öğrenme fırsatı bulmuşlardır.


Taşıtların zaman içerisindeki gelişimini gözlemlemek amacıyla Rahmi Koç Müzesine ziyarette bulunan öğrencilerimiz, edindikleri bilgileri sınıf içerisinde hazırladıkları pano ile sunmuşlardır.

3.Sınıf öğrencilerimiz kendi kişisel özelliklerinden yola çıkarak arkadaşları ile olan benzer ve farklı yönlerini, duygu ve düşüncelerini,  etkili iletişim yollarını araştırıp, yapmış oldukları sınıf içi akran çalışmalarıyla desteklediler. Benzerlik ve Farklılıklar sorgulama ünitesinde Zibeç’e ziyarette bulunan öğrencilerimiz, sınıfça hazırlamış oldukları resmi Zibeç’de bulunan arkadaşlarına armağan ettiler.