Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

SOSYAL BİLGİLER

Sosyal Bilgiler Öğretiminin Amaçları:

1. Sosyal Bilgiler derslerinde çocuğun eleştirici, yapıcı ve yaratıcı düşünme ve yeteneklerini  gelişir; sorun çözme ile ilgili becerileri kazanması sağlanır;

2. Sosyal Bilgiler öğretimiyle çocuk bireylerarası ilişkilerini geliştirir; işbirliği yapmasını öğrenir; sorumluluk bilinci kazanarak yetişir;

3. Sosyal Bilgiler derslerinde çocuk temel yurttaşlık hak ve sorumluluklarını kavrar; anayasa ve yasalar karşısında görev ve sorumluluklarını bilir;

4. Sosyal Bilgiler öğretimiyle çocuk ekonomik olma konusunda görüş kazanır; gereksinimlerini iyi belirleme ve doğru tercihler yapma alışkanlığını elde eder.
 
 
Sosyal bilgiler dersinde önerilen yöntem ve teknikler :

• Soru ve cevap yöntemi tekrardan ibaret olmayıp, yorumlayıcı tarzda yapılırsa etkili olur.

• İşbirliğine dayalı öğretim yöntemi, öğrencilerin sosyal bilgiler dersini benimsemeleri  bakımından önemlidir.

• Çoklu zekâ yöntemi, öğrencilerin öğrenme farklılıklarını göz önünde bulundurması  bakımından önemlidir.

• Problem çözme yöntemi, yığınla bilgi üretiminin olduğu bir dönemde sorgulayıcı anlayışın kazandırılması bakımından önemlidir.

• Materyal kullanımı, ders ortamının zenginleştirilmesi, öğrencinin dikkatinin  toplaması bakımından önemlidir.

• Kavramlarının kazandırılması sosyal bilgiler dersinde bilgilerin sembolleştirilmesi  ve kalıcı olması bakımından önemlidir.

• Derste internetten daha fazla yararlanılmalı.