Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

REHBERLİĞİN TEMEL İLKELERİ


Rehberlik hizmetleri yürütülürken benimsenmesi gereken bir takım ilkeler vardır.
 1. Rehberliğin temelinde insan hak ve sorumluluklarıyla ilgili demokratik ve insancıl bir anlayış vardır.
 2. Rehberlik hizmetleri yararlanmak isteyen her bireye sunulur.
 3. Rehberlik uygulamalarında herkesin işbirliği içinde olması gerekir.
 4. Rehberlik hizmetleri hem bireye hem de topluma karşı sorumludur.
 5. Rehberlik anlayışı öğrenciyi merkez alan bir eğitim sistemi öngörür.
 6. Rehberlik hizmetlerinde bireye kendisi için seçimler yapma ve kararlar verme özgürlüğü tanınır.
 7. Rehberliğin temelinde bireysel farklara saygı esastır.
 8. Rehberlikte yardımın temeli, öğrencilerin kendilerini tanımaları ve çözüm yolları bulmalarında yeterli duruma gelmelerini sağlamaktır.
 9. Rehberlik tüm öğrencilere açık bir hizmettir.
 10.  Rehberlik hizmetleri sürekli yararlanılabilecek bir hizmettir.
 11. Rehberlik hizmetlerinde gizlilik esastır.
 12. Rehberlik hizmetleri eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır.
 13. Rehberlik uygulamaları her okulun amaç ve ihtiyaçlarına göre oluşturulmalıdır.