Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

REHBERLİK NEDİR?

Bireye kendini ve başkalarını anlaması, yeteneklerini kullanması, gizli güçlerini geliştirmesi, çevresiyle sağlıklı ve dengeli bir uyum içinde olması, sorunlarını çözebilmesi ve kendini gerçekleştirmesi için uzman kişilerce bireye verilen psikolojik yardımlardır.
Bu tanımdan yola çıkarak;
  • Rehberlik bir süreçtir.
  • Rehberlik isteklilik ve gönüllülüğe bağlıdır.
  • Rehberlik bireye dönüktür.
  • Rehberlikte ilişkiler tek yönlü olmayıp, karşılıklı saygı, hak, sorumluluk ve işbirliğine dayalı bir etkileşim ilişkisidir.
  • Rehberlikte öğrenci hakkında edinilen bilgiler gizli tutulur.
  • Rehberlik öğrencinin karşılaştığı veya ileride karşılaşabileceği problemler için öngörü kazandırmak ve çözüm becerisi kazandırmaya çalışmaktadır.
  • Rehberlik bireyin benlik ve kişilik gelişimine yardımcı olmaktadır.
  • Rehberlik öğrencilerin her türlü eğitimi ve gelişimi için uygun ortam yaratmaktadır.
 Rehberlik sadece problemi olan öğrencilerin problemlerinin çözümüne yardımcı olmayla sınırlı değildir. Önleyici, yönlendirici, uyum sağlayıcı, geliştirici, bütünleştirici fonksiyonlarıyla diğer öğrencilere de yardımcı olmaktadır